24.10.2017

Keď máte garáž ako súčasť rodinného domu, pre zlodejov to znamená doslova a do písmena pozvánku dovnútra. Dokonca aj policajné štatistiky hovoria o tom, že zlodeja práve toto láka ako vstupenka dovnútra do domu. Je dokázané, že zatiaľ čo na prvom mieste sú ako vstup do domu pre zlodeja použité vstupné dvere, hneď na druhom sa ocitajú dvere garáže.

Garáž v dome je bránou pre zlodejov4

Preto ak tvoria vaše garáž priamo súčasť vášho rodinného domu, je dôležité mať sa na pozore a dostatočne vráta zabezpečiť. Inak by ste sa totiž nechtiac mohli dočkať nepozvaných návštevníkov, čo by určite nebolo príjemné. Ovšem trochu iná situácia je, ak využívate hotovú betónovú garáž, ktorá nie je priamou súčasťou domu, stojí vedľa a je napríklad s domom jenom spojená fasádnymi lištami alebo dokonca stoja oddelene kúsok vedľa. Ak je na prvý pohľad jasné, že tadiaľ nedá preniknúť do domu, zlodeja väčšinou prestáva garáž zaujímať, teda ak nechcú ukradnúť auto.

Vyberte kvalitné vráta

Určite ale nechcete prísť ani o vozidlo, pre ktorý ste si vybrali prefabrikovanou garáž z jedného kusu. Preto rozhodne odporúčame dobre zabezpečiť aj takú garáž, hoci treba nie je viditeľnou vstupenkou do domu. Predovšetkým ide o to zaobstarať kvalitné garážové brány. Vyberajte také, ktoré sa nedajú jednoducho nadvihnúť, ale ani nijako mechanicky poškodiť či nalomiť, poničiť. Dnes už je k dispozícii veľa systémov, ktoré ponúkajú vysoký stupeň zabezpečenia. Môžu to byť napríklad sekčné alebo rolovacie brány.

Nezabudnite na zámok

Keď betónové garáže vybavíte naozaj kvalitnými vrátami, ktorá nepôjde len tak ľahko zničiť, máte veľkú časť práce za sebou. Už týmto krokom jednoznačne zvyšujete bezpečnosť vozidla. Za ďalšiu vyberte naozaj kvalitný zámok. Práve tento prvok je najslabším miestom celej brány. Tvorí jasný cieľ zlodejov. Snažte sa teda investovať do kvalitného bezpečnostného zámku.